Минко Николов

Минко Николов

Роден: Троян, 02. 04. 1929

Починал: София, 31. 12. 1966

Речник

Книги

Христо Смирненски : Лит.-крит. очерк. – София : Бълг. писател, 1958. – 155 с., 1 л. : портр.
2. прераб. изд. 1965.

Павел Вежинов : Лит.-крит. очерк. – София : Бълг. писател, 1959. – 100 с., 1 л. : портр.

Кризата в модерния западен роман. – София : Бълг. писател, 1961. – 200 с.

Брехт : Лит. портрет. – София : Наука и изкуство, 1963. – 204 с., 1 л. : портр., 7 л. ил.

Антон Страшимиров : Моногр. очерк. – София : Наука и изкуство, 1965. – 172 с. : с ил.

Между мъртвата точка и хуманизма : За някои явления в съвременната западна литература. – София : Бълг. писател, 1967. – 204 с.

Избрани произведения : В два тома / Под ред. на Георги Цанев и др. ; Предг. от Георги Цанев. – София : Бълг. писател, 1968.
Т. 1. – 512 с.
Т. 2. – 407 с.

Избрани произведения : Антон Страшимиров, Христо Смирненски, Брехт : Лит. очерци / Под ред. на Симеон Султанов, Иван Цветков. – София : Бълг. писател, 1979. – 523 с. : с портр.

Профили и проблеми : Студии и статии за бълг. лит. / Състав. и ред. Невена М. Николова и др. ; [С предг. от Йордан Василев]. – София : Бълг. писател, 1989. – 627 с., 1 л. : портр.

Публикации в периодичния печат и в литературни сборници

Балада. // Лост, Год. I, № 13, 1946, с. 4.

Ботев и нашето историческо минало : [Статия]. // Студентска трибуна, № 12, 1947, с. 4.

Коста Ламбрев. Средногорски партизани : [Рец.]. // Септември, Год. I, 1948, № 4, с. 150–152.

100-годишнината от смъртта на Белински : [Статия]. // Народна младеж, Год. I, № 44, 1948, с. 8.

Усилията на нашите писатели за овладяване на бригадирската тема : [Статия]. // Литературен фронт, Год. V, № 8, 1948, с. 3–4.

„Кружилиха“ : Роман от Вера Панова : [Рец.]. // Литературен фронт, Год. V, № 27, 1949, с. 2.

„По стръмнините“ от Харалан Русев : [Рец.]. // Септември, Год. I, 1949, № 9, с. 145–148.

„Пробив“ от Лъчезар Станчев : [Рец.]. // Септември, Год. I, 1949, № 7, с. 154–156.

Роман за следвоенното колхозно строителство : [Рец.]. // Септември, Год. III, 1950, № 2, с. 153–156.

Стихотворенията на Радой Ралин : [Рец.]. // Септември, Год. II, 1950, № 7, с. 146–152.

Стихотворен цикъл за Димитровград : [Рец.]. // Септември, Год. IV, 1951, № 3, с. 189.

Георги Кирков. Избрани произведения, Том II : [Рец.]. // Ново време, Год. ХХVIII, 1952, № 1, с. 82–91.

За истинската любовна лирика. // Литературен фронт, Год. VIII, № 39, 1952, с. 3.

Идейно-творческо формиране на Вапцарова. // Литературен фронт, Год. VIII, № 29, 1952, с. 2.

Произведение за героичния РМС (Д. Методиев. „Димитровско племе“). // Литературен фронт, Год. VIII, № 11, 1952, с. 11.

Страшимиров през 90-те години. // Литературен фронт, Год. VIII, № 51, 1952, с. 2.

Велик поет на войнстващата комунистическа партийност [за Хр. Смирненски]. // Ново време, Год. ХХIХ, 1953, № 6, с. 31–56.

Крупен сатирик на българската буржоазна действителност : [Статия за Хр. Смирненски]. // Септември, Год. VІ, 1953, № 6, с. 136–168.

На ниско равнище [За романа на Х. Русев „Всеотдайно“]. // Литературен фронт, Год. IХ, № 18, 30 апр. 1953, с. 2.

Образност и поетичен речник. // Литературен фронт, Год. ІХ, № 24, 11 юни 1953, с. 2.

Георги Райчев : [Предговор]. // Райчев, Георги. Избрани повести и разкази / Ред. Илия Волен. – София : Бълг. писател, 1953, с. 5–13.

Ценни, увлекателно написани спомени [За Кр. Кюлявков]. // Литературен фронт, Год. IХ, № 15, 9 апр. 1953, с. 2.

„Горо ле, майко хайдушка“ : [Рец. за сб.]. // Септември, Год. VІІ, 1954, № 3, с. 178–180.

„Януарско гнездо“ [Ем. Станев] : [Рец.]. // Септември, Год. VІІ, 1954, № 4, с. 185–188.

Доблестен гражданин и певец на антифашистката борба (30 г. от убийството на Г. Милев). // Работническо дело, № 137, 17 май 1955.

За действен оптимизъм, против самодоволството : [Изказване по доклада на Хр. Радевски]. // Литературен фронт, Год. ХІ, № 24, 30 юни 1955, с. 2.

Книга за майсторството на Маяковски. // Литературен фронт, Год. ХІ, № 31, 4 авг. 1955, с. 4.

Наблюдения върху стила на П. Вежинов : [Статия]. // Септември, Год. VІІІ, 1955, № 7, с. 135–157.

Оригинална стихосбирка („Моите песни“ на Г. Джагаров) : [Рец.]. // Литературен фронт, Год. ХІ, № 32, 11 авг. 1955, с. 2–3.

По-голяма изостреност на сатиричното оръжие : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ХІ, № 21, 26 май. 1955, с. 3.

Сборник спомени за Смирненски : [Отзив за сб. под ред. на Хр. Радевски, Л. Стоянов и др.]. // Септември, Год. VІІІ, 1955, № 10, с. 180–185.

Стихосбирка за първата любов („Първа любов“ на Ат. Стоянов) : [Рец.]. // Литературен фронт, Год. ХІ, № 50, 15 дек. 1955, с. 2.

Талантлив сатирик антифашист : [Статия по случай 20 г. от смъртта на Т. Измирлиев]. // Литературен фронт, Год. ХІ, № 46, 17 ноем. 1955, с. 2.

Христо Смирненски : [Статия]. // Народна младеж, Год. ХІ, № 293, 9 дек. 1955, с. 2.

Брехт – един голям новатор : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ХІІІ, № 31, 1 авг. 1957, с. 4.

Мъчителни победи на реализма : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ХІІІ, № 50, 12 дек. 1957, с. 4.

Действително новаторство или естетическа реставрация : [Статия]. // Литературна мисъл, Год. І, 1957, № 3, с. 80–87.

За поетическия стил на Смирненски : [Статия]. // Септември, Год. ІХ, 1956, № 9, с. 131–152.

Националната конференция на писателския съюз в ГДР : [Дописка]. // Литературен фронт, Год. ХІІІ, № 9, 28 февр. 1957, с. 1.

Ботев в идейния и поетически път на Вазов : [Статия]. // Известия на институт Ботев-Левски, Год. ІІ, 1959, с. 111–143.

Впечатления от театъра на Брехт : [Статия]. // Пламък, Год. ІІ, 1958, № 4, с. 67–70.

Развитие на Смирненски към революционни позиции : [Статия]. // Литературна мисъл, Год. ІІ , 1958, № 4, с. 56–74.

Скръбта на Германия. // Литературен фронт, Год. ХІV, № 42, 16 окт. 1958, с. 4.

Смирненски и някои съвременни му литературни явления. // Пламък, Год. ІІ, 1958, № 9, с. 43–45.

Военната белетристика на Павел Вежинов : [Предговор]. // Вежинов, Павел. Втора рота : [Повести]. – София : Бълг. писател, 1959, с. 5–13. – (Библиотека за ученика)

За автора на тази книга – Бертолд Брехт : [Предговор]. // Брехт, Б. Просяшки роман. – София : Народна култура, 1959, с. 5–10.

Пътищата и безпътицата на модерния роман. // Литературна мисъл, Год. ІІІ, 1959, № 2, с. 9–29 ; № 3, с. 85–109.

Томас Ман : Статия. // Родна реч, 1959, № 8, с. 21 –24.

Екзистенциализмът и романът. // Литературна мисъл, Год. ІV, 1960, № 4, с. 40–71.

За новата школа на анти-романа. // Литературна мисъл, Год. ІV, 1960, № 6, с. 132–134.

Проблеми и характери в „Ив. Кондарев“ : Статия. // Септември, Год. ХІІІ, 1960, № 1, с. 149–164.

„Червените ескадрони“ : Статия. // Български език и литература, 1960, № 6, с. 12–17.

Жестове на дързостта („Завинаги“ – стихове на Л. Левчев) : [Рец.] // Септември, Год. ХІV, 1961, № 4, с. 145–150.

„Отляво, дето е сърцето“ на Л. Франк : [Рец.]. // Литературни новини, № 2, 7 юни 1961, с. 6.

Призванието на критика : [Предговор]. // Цанев, Георги. Критика : Избрани лит.- крит. статии. – София : Бълг. писател, 1961, с. 5–18.

Томас Ман в няколко образа : [Статия]. // Септември, Год. ХІV, 1961, № 7, с. 160–171.

Чувствителността на художника хуманист („И не каза нито дума“ на Х. Бьол) : [Рец.]. // Литературни новини, № 5, 19 юли 1961, с. 6.

Брехтовата „Майка кураж“ : [Статия]. // Литературни новини, № 20, 31 ян. 1961, с. 4.

Две нови книги за Брехт : [Рец.]. // Литературна мисъл, 1962, № 6, с. 124–130.

Извънлитературни спекулации в спора за Яворов : [По повод статията на Г. Найденова „В сърцето на народа“]. // Литературна мисъл, 1962, № 3, с. 127–128.

Между творческото движение и монтажа : [Рец. за: Г. Марков. „Мъже“]. // Пламък, 1962, № 2, с. 60–63.

От лиричния акварел към лиричния размисъл (Ив. Радичков, „Обърнато небе“) : [Рец.]. // Септември, 1962, № 11, с. 160–166.

Отговорностите на критиката : [Изказване]. // Септември, 1962, № 3, с. 10–12.

Повест за нашия млад съвременник (К. Калчев. „Влюбените птици“) : [Рец.]. // Септември, 1962, № 8, с. 169–171.

Романите на А. Страшимиров : [Статия]. // Литературна мисъл, 1962, № 3, с. 17–35.

Със строг реалистичен рисунък (И. Петров „Мъртво вълнение“) : [Рец.]. // Септември, 1962, № 2, с. 158–164.

Христо Смирненски : [Предговор]. // Смирненски, Христо. Избрани творби / [Предг. и подбор Минко Николов]. – София, 1962, с. 5–18. – (Библиотека за ученика)

Червеният Бекер : [Спомени]. // Вечерни новини, № 3484, 1962, с. 4.

Човешки стихии и авторова стихийност в една книга : [Рец.]. // Септември, 1962, № 7, с.136–148.

Бертолт Брехт : [Статия]. // Народна култура, № 7, 16 февр. 1963, с. 5.

Борбата за комунистическо възпитание е борба за бъдещето : [Отзив във връзка с речта на Т. Живков]. // Народна младеж, № 103, 1963, с. 3.

Как библиотеката представя западния роман : [Отзив за библ. „Избрани романи“]. // Литературна мисъл, 1963, № 1, с. 148–149.

Майка кураж : [Театр. рец.]. // Литературен фронт, № 9, 1 март 1963, с. 3.

Поетът улавя скоростта на времето : [Статия за Л. Левчев]. // Септември, 1963, № 2, с. 199–208.

Пътят на Брехт към зрелостта : [Статия]. // Литературна мисъл, 1963, № 1, с. 24–50.

Социалност, бит и трагични развръзки у Страшимиров : [Статия]. // Литературна мисъл, 1963, № 5, с. 43–59.

Черти от портрета на Брехт : [Статия]. // Септември, 1963, № 4, с. 196–213.

Драматургията на Антон Страшимиров : [Статия]. // Септември, 1964, № 4, с. 145–158.

Един романист в движение : [Рец. за: К. Калчев. „Двама в новия град“]. // Литературна мисъл, 1964, № 6, с. 141–144.

Към зрелост : [Статия]. // Септември, 1964, № 7, с. 211–212.

Павел Вежинов : [Статия]. // Проблеми, автори, книги : Из съвременната българска литература : Сб. статии / Състав. и ред. Веселин Йосифов, Емил Петров. – София, 1964, с. 517–543.

Пеньо Пенев : [Статия]. // Литературна мисъл, 1964, № 4, с. 37–46.

Писател-комунист : [Статия за П. Вежинов]. // Народна култура, № 46, 14 ноем. 1964, с. 5.

[Предговор]. // Калчев, Камен. Избрани произведения. – София : Народна култура, 1964.

С млад дух и търсеща мисъл : [Статия за К. Калчев]. // Български воин, 1964, № 1, с. 17.

Утвърждаващо и критично начало : [Изказване]. // Литературен фронт, № 43, 1964, с. 1.

„Червените ескадрони“ : [Статия]. // Христо Смирненски в литературната критика. – София : Бълг. писател, 1964, с. 317–325.

В завода за плашила : [Статия за Г. Грас]. // Литературен фронт, № 50, 1965, с. 2.

За някои явления в белетристиката : [Статия]. // Литературна мисъл, 1965, № 1, с. 83–87.

Новото село в съвременната литература. // Литературен фронт, № 6, 1965, с. 4.

Отговорности и възможности на критиката : [Статия]. // Септември, 1965, № 4, с. 54–76.

[Предговор]. // Kaltchev, Kamene. A deux dans la ville nouvelle : [Роман] / Trad. Katia Ninova. – Sofia, 1965.

„Първите истини“ на една млада поетеса : [Рец. за: В. Петкова. „Солени ветрове“.]. // Пламък, 1965, № 9, с. 101–102.

Размишления за младата критика : [Статия]. // Пламък, 1965, № 6, с. 79–85.

Смехът на Смирненски : [Статия]. // Литературна мисъл, 1965, № 2, с. 48–57.

Два романа за кризата в изкуството : [Статия]. // Родна реч, 1966, № 2, с. 39–42.

Критика взискателна и доброжелателна. // Литературен фронт, № 46, 10 ноем. 1966, с. 4.

Ламар : [Статия]. // Септември, 1966, № 9, с. 137–157.

Някои въпроси на критическия реализъм в българската литература : [Статия]. // Известия на института за литература, 18–19, 1966, с. 55–70.

Отговорността пред литературната критика. // Литературен фронт, № 45, 3 ноем. 1966, с. 5.

Поколение, което пита : [Статия за някои явления в литературата на ГФР]. // Пулс, № 2, 25 ян. 1966, с. 2.

Пътуване с един пътник: автора : [Рец. за: Бл. Димитрова. Пътуване към себе си.]. // Литературен фронт, № 39, 22 септ. 1966, с. 2.

Тончо Стаевски : [Предговор]. // Стаевски, Тончо П. Стихотворения : Дневник. – Троян, 1966, с. 3–4.

Модерните техники : [Статия]. // Пулс, № 9–10, 16 май 1967, с. 5.

Новото човекознание : [Статия]. // Септември, 1967, № 9, с. 112–132.

Тончо Стаевски : [Статия]. // Пулс, № 18, 5 септ. 1967, с. 6.

Има ли XX век свои класици. // Литературен фронт, № 2, 4 ян. 1968, с. 2.

Hristo Smirnenski : [Предговор]. // Smirnenski, Hristo. Let there be light! : [Стихотворения] / Transl. by Vladimir Philipov. – [София], 1970, pp. 9–13.

Доблестен гражданин и певец на антифашистката борба. // Българската критика за Гео Милев. – София : Бълг. писател, 1971, с. 157–160.

За автора на книгата : [Послеслов]. // Калчев, Камен. Син на работническата класа : [Романизована биогр. на Георги Димитров]. – София : Народна младеж, 1971, с. 273–274.

[Послеслов]. // Майерс, Хенри. Кой ще спечели третата световна война : Сатир. роман / Прев. от англ. Велка Агова-Петрова. – София : ОФ, 1971.

Хорото на ненавистта и смъртта. // Септември 1923 в българската литература : [Сб. статии] / Подб., ред. Тончо Жечев, Иван Сарандев. – София, 1973, с. 205–219.

Пеньо Пенев. Стихотворения. // Вдъхновени от народа 1944–1974. – София : Бълг. писател, 1974, с. 104–119.

Някои въпроси на критическия реализъм в българската литература. // Освобождението 1878 и развитието на българската литература. – София : Бълг. писател, 1977, с. 256–278.

Брехт : [Предговар]. // Брехт, Бертолд. Избрани творби / Прев. от нем. Ст. Бесарбовски и др. – София : Народна култура, 1979, с. 7–21.

Христо Ясенов : [Предговор]. // Ясенов, Христо. Съчинения / Под ред. [с предг.] на Минко Николов. – [2. изд.]. – София : Бълг. писател, 1979, с. 5–26.

Пеньо Пенев. // Пенев, Пеньо. Дни на проверка. – София : Захарий Стоянов, 2003, с. 235–250.

Смехът на Смирненски : [Послеслов]. // Смирненски, Христо. Да бъде ден! – София : Захарий Стоянов, 2003, с. 485–500.

Ламар. // Ламар. Железни икони. – София : Захарий Стоянов, 2005, с. 260–279.

Съставител, редактор

Буров, А. И. Естетическата същност на изкуството / Прев. Минко Николов. – София : БКП, 1957. – 271 с.

Пенев, Пеньо. Стихотворения / Под ред. на Георги Джагаров, Минко Николов. – София : Бълг. писател, 1960. – 148 с., 1 л. : портр.

Смирненски, Христо. Избрани творби / [Предг. и подбор Минко Николов]. – София : Бълг. писател, 1962. – 168 с. – (Библиотека за ученика)

Антон Страшимиров, Елин Пелин, Йордан Йовков в спомените на съвременниците си / Под ред. на Минко Николов и др. – София : Бълг. писател, 1962. – 576 с.
Други ред. : Кр. Генов, С. Султанов.

Страшимиров, Антон. Съчинения : В 7 т. / Под ред. на Д. Б. Митов и др. – София : Бълг. писател, 1962–1963.
Други ред.: Жельо Авджиев, Илия Волен, Минко Николов, Пенчо Пенев.
Т. 1: Разкази / Ред. Илия Волен ; Бележки Минко Николов. – 1962. – 335 с. : 3 л. портр., 2 л. факс.
Т. 2: Разкази / Ред. и бележки Минко Николов. – 1962. – 315 с. : 3 л. портр., 1 л. факс.
Т. 3: Повести / Под ред. на Илия Волен, Минко Николов. – 1962. – 252 с. : 3 л. портр., 1 л. факс.

Дунчев, Александър. Положителният герой – централна проблема на социалистическия реализъм : По материали на бълг. социалист. драматургия / Ред. Минко Николов. – София : БКП, 1963. – 206 с.

Христо Смирненски и Никола Вапцаров в спомените на съвременниците / Под ред. на Надежда Измирлиева и др. – София : Бълг. писател, 1966. – 612 с.
Други ред. : Минко Николов, Васил Александров.

Ясенов, Христо. Съчинения / Под ред. [и предг.] на Минко Николов. – София : Бълг. писател, 1965. – 232 с., 1 л. : портр.

Преводи

Горки, Максим. За литературата : [Сб.] / Прев. Лиляна Минкова, Иван Цветков, Минко Николов. – София : БКП, 1966. – 928 с.

Горки, Максим. Избрани произведения : В 6 т.: Т. 6: Статии, речи, доклади, [лит.] портрети / Прев. Лиляна Минкова, Иван Цветков, Минко Николов. – София : Народна култура, 1968. – 716 с.

Светът разказва за Ленин : Разкази, очерци и спомени от чуждестранни авт. : Сборник / Състав. и ред. Стефка Цветкова / Прев. Минко Николов и др. – София : Нар. култура, 1969. – 544 с.