Българската преводна повест преди Освобождението : [Предговор].