Алеко Константинов. Развенчавание на бита

Автор: Атанасов, Никола

Заглавие: Алеко Константинов

Подзаглавни данни: Развенчавание на бита

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1927

Страници: 71 - 89

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка: Статията съдържа бележки за Боян Пенев