Боян Пенев

Автор: Сарандев, Иван

Заглавие: Боян Пенев

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наука и изкуство

Година: 1981

Страници: 214 - 218

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка: В: Българистика и българисти : Статии и изследвания : Българистиката в чужбина : Портрети на българисти : [Сборник]

История на българската литература на Боян Пенев

Автор: Зарев, Пантелей

Заглавие: Съвременност и наследство

Подзаглавни данни: [Теор. и лит.-крит. очерци]

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1977

Страници: 148 - 164

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка:

Литературно-историческият парадокс

Автор: Игов, Светлозар

Заглавие: Българската литература XX век от Алеко Константинов до Атанас Далчев

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: ИК Бенида

Година: 2000

Страници: 293 - 298

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Подстъпите към един паралел

Автор: Радев, Иван

Заглавие: Подстъпите към един паралел

Подзаглавни данни: [Очерци]

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1990

Страници: 137 - 172

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Боян Пенев

Заглавие: Боян Пенев

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наука и изкуство

Година: 1976

Страници: 208

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Боян Пенев за гръцкото влияние през Възраждането

Автор: Радев, Иван

Заглавие: Филологически изследвания

Подзаглавни данни: Сборник в чест на 80-годишнината на БКП

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наука и изкуство

Година: 1971

Страници:

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: