Неосъщественото у Боян Пенев

Автор: Василев, Йордан

Заглавие: Мнения

Подзаглавни данни: Бълг. критици, публицисти и есеисти

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1989

Страници: 129 - 138

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка:

Периодизация на българската литература през Възраждането

Автор: Динеков, Петър

Заглавие: Възрожденски писатели

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Държавно издателство "Наука и изкуство"

Година: 1962

Страници: 3 - 30

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Екземплярът е с автограф на Петър Динеков

Увод в историята на Българското възраждане

Автор: Шишманов, Иван

Заглавие: От Паисий до Раковски

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека: Библиотека "Българска книга" № 17

Град: София

Издател: Министерство на народното просвещение

Година: 1943

Страници: 59 - 146

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка: Студията съдържа бележки за Боян Пенев

Творческата воля на Боян Пенев

Автор: Константинова, Елка

Заглавие: Силуети от вчера и днес

Подзаглавни данни: [Литературнокрит. очерци]

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1985

Страници: 70 - 79

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

За критическите възгледи на Боян Пенев

Автор: Зарев, Пантелей

Заглавие: За критическите възгледи на Боян Пенев

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наука и изкуство

Година: 1949

Страници: 55 - 90

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка:

Към критиката на буржоазната литературна наука у нас

Автор: Зарев, Пантелей

Заглавие: Към критиката на буржоазната литературна наука у нас

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наука и изкуство

Година: 1949

Страници: 9 - 54

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка: Статията съдържа още бележки за д-р К. Кръстев, Владимир Василев, проф. Иван Шишманов, проф. Михаил Арнаудов, Йордан Бадев, Малчо Николов, Иван Радославов, Георги Константинов