Доситей Обрадович у нас

Заглавие: Доситей Обрадович у нас

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Държавна печатница

Година: 1912

Страници: 43

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Отделен отпечатък от Списание на Българската академия на науките, кн. III. Изследването е представено на заседанието на Историко-филологическия клон от д-р Н. Бобчев, 3.XI.1911 г.

Един немски поет в България

Заглавие: Един немски поет в България [Мориц Хартман]

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1916

Страници: 68

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Отпечатък от Годишника на Софийския у-тет. Копието е с автограф на Боян Пенев.

Сръбският шовинизъм

Заглавие: Сръбският шовинизъм

Подзаглавни данни: Сръбската отечествена наука. Учебна литература. Популярна литература и поезия. Сръбската пропаганда в Македония

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: С. М. Стайков

Година: 1916

Страници: 48

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Г. С. Раковски

Заглавие: Г. С. Раковски

Подзаглавни данни: По случай петдесетгодишнината от смъртта му 1867 - 1917

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Акционерно дружество "Книга"

Година: 1917

Страници: 142

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: От проф. Боян Пенев, проф. Михаил Арнаудов и Антон Попстоилов

Подвигът на българката, сборник, 1917 г.

Заглавие: Подвигът на българката

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека: Походна войнишка библиотека № 11

Град: София

Издател: Щаб на Действующата армия

Година: 1917

Страници: 88

Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" - Габрово

Забележка: Сборник с разкази и стихотворения, съставен от Боян Пенев

Мицкевич и българите

Заглавие: Мицкевич и българите

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1917

Страници: 18

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Отделен отпечатък от в. "Радикал", год. XI, бр. 151 - 154, декември 1916. Отпечатано в печ. Радикал. Копието е с автограф на Боян Пенев.