Боян Пенев. Нови изследвания

Заглавие: Боян Пенев. Нови изследвания

Подзаглавни данни: 120 години от рождението му

Серия/Библиотека: Нови изследвания

Град: Пловдив

Издател: ИЦ Компас П

Година: 2003

Страници: 177

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Дар на библиотеката на Института за литература от секция "Нова и съвременна българска литература". Редакционна колегия: проф. Иван Сарандев, доц. д-р Елка Трайкова, доц. д-р Свилен Каролев

Научна конференция

Заглавие: Научна конференция "Боян Пенев - /не/забравеното наследство"

Подзаглавни данни: 125 години от рождението на Боян Пенев

Серия/Библиотека:

Град: Шумен

Издател: Фабер

Година: 2008

Страници: 156

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Боян Пенев - критик и историк на преводната литература

Автор: Неделчев, Михаил

Заглавие: Изкуството на превода : Сб. [статии]

Подзаглавни данни: Т. 2

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Народна култура

Година: 1977

Страници: 49 - 59

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка:

Боян Пенев като критик и историк на литературата

Автор: Георгиев, Любен

Заглавие: Литературна класика : студии и портрети

Подзаглавни данни: Т. 4

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Цвят

Година: 1992

Страници: 201 - 220

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка:

Боян Пенев и неговият научен стил

Автор: Попвасилев, Стефан

Заглавие: Строители на родната реч

Подзаглавни данни: Очерци върху езика и стила на наши писатели : Т. 4

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1971

Страници: 157 - 169

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка:

Критикът - този самотен човек

Автор: Анчев, Панко

Заглавие: Човекът в словото : Крит. размишления

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1986

Страници: 73 - 87

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка: