Литературните отношения и оценки на Алеко Константинов : [Статия]

Име на изданието: Златорог

Година: Год. VIII, 1927

Номер: 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 151 - 163

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Личността на Раковски

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. V, 1930 - 1931

Номер: 6

Град на издаване: София

Страници от-до: 199 - 200

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Личността на Христо Ботев

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. IV, 1929 - 1930

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 43 - 47

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Нашата интелигенция : [Статия]

Име на изданието: Златорог

Година: Год. V, 1924

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 3 - 20

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Основни черти на днешната ни литература. : [Студия]

Име на изданието: Златорог

Година: Год. II, 1921

Номер: 4 - 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 225 - 247

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

П. Р. Славейков : [Историко-литературна студия]

Име на изданието: Периодическо списание

Година: 1906

Номер: 67

Град на издаване: София

Страници от-до: 521 - 569

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: