В родната земя (1921), Превръщенията на Бай Ганя (1923), Нашата интелигенция (1924), Увод в българската литература след Освобождението. Част II - Обществените условия след Освобождението (1926)

Автор: Боян Пенев

Заглавие: В родната земя (1921), Превръщенията на Бай Ганя (1923), Нашата интелигенция (1924), Увод в българската литература след Освобождението. Част II - Обществените условия след Освобождението (1926)

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Просвета

Година: 1994

Страници: 116 - 162

Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" - Габрово

Забележка: Текстовете са включени в сборника "Защо сме такива" (1994).

Отношението на Полонски и Тургенев към българското робство и освобождение

Заглавие: Отношението на Полонски и Тургенев към българското робство и освобождение

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: без месец и година

Страници: 26

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Отпечатък от Сборник в чест на проф. Л. Милетич по случай 25-годишната му дейност: 1886 - 1911. От учениците му. - София, 1912. Екземплярът от отпечатъка е с автограф на Боян Пенев.

Алфред Йенсен

Име на изданието: Златорог

Година: Год. III, 1922

Номер: 3 - 4

Град на издаване: София

Страници от-до: 261 - 266

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Бетовен : [Статия]

Име на изданието: Златорог

Година: Год. III, 1922

Номер: 9

Град на издаване: София

Страници от-до: 517 - 525

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Бетховен : [Фрагменти]

Име на изданието: Златорог

Година: Год. VIII, 1927

Номер: 2 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 57 - 64

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Българските преводи на Фауста : [Статия]

Име на изданието: Мисъл

Година: Год. ХVІ, 1906

Номер: 10

Град на издаване: София

Страници от-до: 659 - 672

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: