Автобиографията на Софрония Врачански

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. III, 1928–1929

Номер: 3 - 4

Град на издаване: София

Страници от-до: 107 - 116

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Атанасий Христопуло : [Лит. бележка]

Име на изданието: Периодическо списание

Година: Год. ХVІІ, 1905–1906

Номер: 66

Град на издаване: София

Страници от-до: 753 - 757

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Един немски поет в България : [Статия за Мориц Хартман]

Име на изданието: Годишник на СУ

Година: Год. ХII, 1915–1916

Номер:

Град на издаване: София

Страници от-до: 1 - 65

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури

Име на изданието: Годишник на СУ. Ист.-филол. фак

Година: 1938

Номер: 34

Град на издаване: София

Страници от-до: 3 - 81

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури. Част 2

Име на изданието: Годишник на СУ. Ист.-филол. фак

Година: 1938

Номер: 35

Град на издаване: София

Страници от-до: 3 - 66

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: