Доклад от редовния проф. Беньо Цонев до Факултетния съвет на Историко-филологическия факултет  по конкурса за доцент по българска и славянски литератури – 16.11.1911 г.

Име/заглавие: Доклад от редовния проф. Беньо Цонев до Факултетния съвет на Историко-филологическия факултет по конкурса за доцент по българска и славянски литератури – 16.11.1911 г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: Оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 60, л. 42 - 43

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Орхидски"

Забележка:

Доклад от проф. Любомир Милетич за научните трудове на Боян Пенев при кандидатстването му в конкурса за доцент по българска литература – [1911 г.]}

Име/заглавие: Доклад от проф. Любомир Милетич за научните трудове на Боян Пенев при кандидатстването му в конкурса за доцент по българска литература – [1911 г.]}

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 60, л. 44 - 46

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Доклад от декана на Историко – филологическия факултет проф. Иван Георгов до Академическия съвет с предложение по обявения конкурс за редовен доцент по българска и славянски литератури, 22.04.1909 г.

Име/заглавие: Доклад от декана на Историко – филологическия факултет проф. Иван Георгов до Академическия съвет с предложение по обявения конкурс за редовен доцент по българска и славянски литератури, 22.04.1909 г.

Номер на фонда: Ф.1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 60, л. 48, л. 54

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка: Предложението е да бъдат избрани двама души – д-р Йордан Иванов и д-р Боян Пенев

Част от доклад от неизвестен преподавател за научната работа на кандидатите за редовен доцент по българска и славянска литератури Йордан Иванов и Боян Пенев - [1909]

Име/заглавие: Част от доклад от неизвестен преподавател за научната работа на кандидатите за редовен доцент по българска и славянска литератури Йордан Иванов и Боян Пенев - [1909]

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: Оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 60, л. 49 - 53

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка: Липсват първите страници

Доклад от проф. Александър Теодоров – Балан за повишаване на доцента Боян Пенев в извънреден професор – 3.12.1916 г.

Име/заглавие: Доклад от проф. Александър Теодоров – Балан за повишаване на доцента Боян Пенев в извънреден професор – 3.12.1916 г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 60, л. 47, 47а, 47б, 47в и 55 - 56

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Доклад от проф. Беньо Цонев за научната дейност на редовния доцент Боян Пенев и за повишаването му в извънреден професор – 15.12.1916г.

Име/заглавие: Доклад от проф. Беньо Цонев за научната дейност на редовния доцент Боян Пенев и за повишаването му в извънреден професор – 15.12.1916г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 60, л. 57 - 58 и 60

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка: