Доклад за научната работа на Боян Пенев от проф. Михаил Попруженко при кандидатстването му за редовен професор по история на славянските литератури – 21.05.1925 г.

Име/заглавие: Доклад за научната работа на Боян Пенев от проф. Михаил Попруженко при кандидатстването му за редовен професор по история на славянските литератури – 21.05.1925 г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 60. л. 29

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Доклад от проф. Александър Теодоров – Балан за кандидата за редовен професор по славянски литератури Боян Пенев – 18.05.1925 г.

Име/заглавие: Доклад от проф. Александър Теодоров – Балан за кандидата за редовен професор по славянски литератури Боян Пенев – 18.05.1925 г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 60, л. 30 - 35

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Машинописен препис на доклада от декана на Историко-филологическия факултет проф. Богдан Филов до Академическия съвет за избора на извънредния професор при катедрата по славянски литератури за редовен професор при същата катедра – 10.06.1925г.

Име/заглавие: Машинописен препис на доклада от декана на Историко-филологическия факултет проф. Богдан Филов до Академическия съвет за избора на извънредния професор при катедрата по славянски литератури за редовен професор при същата катедра – 10.06.1925г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 60, л. 36

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Машинописен препис на доклада за научната работа на Боян Пенев от проф. Михаил Попруженко при кандидатстването му за редовен професор по история на славянските литератури – 21.05.1925 г.

Име/заглавие: Машинописен препис на доклада за научната работа на Боян Пенев от проф. Михаил Попруженко при кандидатстването му за редовен професор по история на славянските литератури – 21.05.1925 г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 60, л. 37

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Машинописен препис на доклада от проф. Александър Теодоров – Балан за кандидата за редовен професор по славянски литератури Боян Пенев – 18.05.1925 г.

Име/заглавие: Машинописен препис на доклада от проф. Александър Теодоров – Балан за кандидата за редовен професор по славянски литератури Боян Пенев – 18.05.1925 г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 60, л. 38 - 39

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Клиемнт Охридски"

Забележка:

Доклад от редовния доцент Михаил Арнаудов до Историко – филологическия факултет за нуждата от втора доцентура при катедрата по българска и славянски литератури – 31.03.1911 г.

Име/заглавие: Доклад от редовния доцент Михаил Арнаудов до Историко – филологическия факултет за нуждата от втора доцентура при катедрата по българска и славянски литератури – 31.03.1911 г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 60, л. 41

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател:

Забележка: