Служебно досие на проф. Боян Пенев. Корица на досието

Име/заглавие: Служебно досие на проф. Боян Пенев. Корица на досието

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 60

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Служебна книжка на проф. Б. Пенев (следващите страници не са попълнени) – [след 1921]

Име/заглавие: Служебна книжка на проф. Б. Пенев (следващите страници не са попълнени) – [след 1921]

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 60, л. 2 - 2а

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Съболезнователни адреси по повод смъртта на проф. Боян Пенев

Име/заглавие: Съболезнователни адреси по повод смъртта на проф. Боян Пенев

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 60, л. 1, л. 3 - 25

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Визитни картички със съболезнования по повод смъртта на проф. Боян Пенев

Име/заглавие: Визитни картички със съболезнования по повод смъртта на проф. Боян Пенев

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 60. л. 7а, 13а, 22а, 22б, 24а, 25а,

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Био-библиография на Боян Пенев, представена при кандидатстването му за редовен професор по история на славянските литератури – 25.02.1925 г.

Име/заглавие: Био-библиография на Боян Пенев, представена при кандидатстването му за редовен професор по история на славянските литератури – 25.02.1925 г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 60, л. 26 - 27

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Доклад от декана на Историко-филологическия факултет проф. Богдан Филов до Академическия съвет за избора на извънредния професор при катедрата по славянски литератури за редовен професор при същата катедра – 10.06.1925 г.

Име/заглавие: Доклад от декана на Историко-филологическия факултет проф. Богдан Филов до Академическия съвет за избора на извънредния професор при катедрата по славянски литератури за редовен професор при същата катедра – 10.06.1925 г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 60, л. 28 и 40

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка: