Иван Мешеков или достоянията и зрелостта на литературната критика

Заглавие: Иван Мешеков или достоянията и зрелостта на литературната критика

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: Велико Търново

Издател: ДАР-РХ

Година: 2012

Страници: 431

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка:

Ляво поколение, дясно поколение

Заглавие: Владимир Сабоурин. Ляво поколение, дясно поколение

Подзаглавни данни: Иван Мешеков и Ернст Юнгер

Серия/Библиотека:

Град: Велико Търново

Издател: Фабер

Година: 2020

Страници:

Държател:

Забележка: Публикуваме части от книгата на Владимир Сабоурин "Ляво поколение, дясно поколение", повод за написването на която даде конференцията "Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика" - първа част, 17 - 18 окт. 2019 г.

Иван Мешеков. Критикът артист

Заглавие: Иван Мешеков. Критикът артист

Подзаглавни данни: Изследвания и материали

Серия/Библиотека:

Град: Велико Търново

Издател: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"

Година: 1993

Страници: 151

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка: Редакционна колегия Виолета Русева, Иван Станков, Сава Василев

Алеко Константинов и българската критика

Автор: Стоянов, Людмил

Заглавие: Алеко Константинов и българската критика

Подзаглавни данни: Една ценна монография от Иван Мешеков

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1946

Страници: 182 - 184

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Иван Мешеков : [95 г. от рождението му]

Име на изданието: Септември

Година: 1986

Номер: 8

Град на издаване: София

Страници от-до: 232 - 238

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Светът на Г. П. Стаматов през критическия поглед на Иван Мешеков

Автор: Емилия Алексиева, Институт за литература - Българска академия на науките

Заглавие: Светът на Г. П. Стаматов през критическия поглед на Иван Мешеков

Забележка: Текстът е написан по повод 120-годишнината от рождението на Иван Мешеков и представен на конференцията "Полюси на критическата съдба", първа част, състояла се на 24.11.2011 г.в НБКМ