Греховната и свята песен на Багряна

Заглавие: Греховната и свята песен на Багряна

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1928

Страници: 16

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Ляво поколение

Заглавие: Ляво поколение

Подзаглавни данни: От гимназията до окопите 1907 - 1917

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1934

Страници: 126

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Книгата има и второ подзаглавие: Кризис и развитие на съвременната интелигенция под въздействието на средата, училището, литературата и събитията

Към реалистична критика

Заглавие: Към реалистична критика

Подзаглавни данни: Критически есета и статии

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1936

Страници: 48

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Г. П. Стаматов: изобличител реалист

Заглавие: Г. П. Стаматов: изобличител реалист

Подзаглавни данни: Литературнокритическа студия

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1936

Страници: 62

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: На вътрешната корица заглавието е "Г. П. Стаматов. От езичник до сатирик".

Николай Лилиев: романтик символист

Заглавие: Николай Лилиев: романтик символист

Подзаглавни данни: Литературнокритическа студия

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1937

Страници: 116

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Ал. Константинов. Велик реалист и гражданин

Заглавие: Ал. Константинов. Велик реалист и гражданин

Подзаглавни данни: Литературнокритическа студия

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1937

Страници: 164

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Книгата се посвещава на четиридесетгодишнината на Алеко Константинов, 1897 - 1937.