Иван Мешеков - интерпретации на връзката Алеко Константинов - Христо Ботев

Автор: Паулина Стойчева

Заглавие: Иван Мешеков - интерпретации на връзката Алеко Константинов - Христо Ботев

Забележка: Текстът е написан по повод 120-годишнината от рождението на Иван Мешеков и представен на конференцията "Полюси на критическата съдба", първа част, организирана от Института за литература и проведена на 24.11.2011 г.в НБКМ