Снимки

Име/заглавие: Снимки

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№: а.е. 106/77, 89/77, 45/77, 91/77

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка: