Сп.

Име/заглавие: Сп. "Изкуство и критика", кн. 1, 1938 г. със статията "Нашият литературен живот"

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка: