Часове на музиката : Из дневника

Име на изданието: Златорог

Година: Год. ХХIII, 1942

Номер: 6

Град на издаване: София

Страници от-до: 268 - 272

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: