Страници от дневник

Име на изданието: Изкуство и критика

Година: Год. II, 1939

Номер: 7

Град на издаване: София

Страници от-до: 337 - 342

Държател:

Забележка:

Страници от дневник

Име на изданието: Изкуство и критика

Година: Год. II, 1939

Номер: 8

Град на издаване: София

Страници от-до: 411 - 412

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Страници от дневник

Име на изданието: Изкуство и критика

Година: Год. II, 1939

Номер: 9

Град на издаване: София

Страници от-до: 472 - 475

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Страници от дневник

Име на изданието: Изкуство и критика

Година: Год. II, 1939

Номер: 10

Град на издаване: София

Страници от-до: 523 - 526

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Из дневника

Име на изданието: Златорог

Година: Год. ХI, 1930

Номер: 7

Град на издаване: София

Страници от-до: 238 - 246

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Из дневника ми

Име на изданието: Българска мисъл

Година: Год. ХVII, 1942

Номер: 5 - 6

Град на издаване: София

Страници от-до: 279 - 281

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: