Стефан Попвасилев,

Име/заглавие: Стефан Попвасилев, "Боян Пенев - литературен историк и критик", статия, ръкопис

Номер на фонда: Архив Боян Пенев

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а4350/92

Част от:

Фонд/фондообразувател: Архив Боян Пенев

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Ръкописът съдържа 21 л., б.м., б.д.

Боян Пенев. Биобиблиография

Заглавие: Боян Пенев. Биобиблиография

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: ИЦ Боян Пенев при Института за литература - БАН

Година: 2002

Страници: 277

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Автор на библиографията Татяна Янакиева. Научен редактор проф. Иван Сарандев. Изданието е спечелило конкурс на Националния център за книгата.

Из кореспонденцията на Боян Пенев до Дора Габе

Име на изданието: Литературна мисъл

Година: 1962

Номер: 4

Град на издаване: София

Страници от-до: 80 - 94

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Боян Пенев

Автор: Попвасилев, Стефан

Заглавие: Радетели за литература и изкуство : [Спомени]

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1973

Страници: 63 - 69

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка:

Боян Пенев

Автор: Попвасилев, Стефан Т.

Заглавие: Спомени за творци на словото

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1982

Страници: 233 - 238

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка:

Иван Д. Шишманов, д-р К. Кръстев, Боян Пенев в спомените на съвременниците си

Автор:

Заглавие: 5. Иван Д. Шишманов, д-р К. Кръстев, Боян Пенев в спомените на съвременниците си

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1983

Страници: 339 - 494

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: