Иван Д. Шишманов, д-р К. Кръстев, Боян Пенев в спомените на съвременниците си