„Иридион“ от Зигмунд Красински, прев. на А. Ганчева

Име на изданието: Златорог

Година: Год. III, 1922

Номер: 7 - 8

Град на издаване: София

Страници от-до: 488 - 493

Държател: Институт за китература - БАН

Забележка:

Надя Сакъзова : [Бел.]

Име на изданието: Златорог

Година: Год. I, 1920

Номер: 4

Град на издаване: София

Страници от-до: 371

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Нова руска антология

Име на изданието: Златорог

Година: Год. II, 1921

Номер: 1 - 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 95 - 100

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Руски отзив за „Бай Ганю“

Име на изданието: Златорог

Година: Год. II, 1921

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до:

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: