„Иридион“ от Зигмунд Красински, прев. на А. Ганчева