Предговор

Автор: Габе-Пенева, Дора

Заглавие: Полски поети

Подзаглавни данни: Избрани песни с характеристики на поетите

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1921

Страници: v - XXII

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Христо Ботев : [Предговор]

Автор: Ботев, Хр

Заглавие: Стихотворения

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1931

Страници: 3 - 59

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Поетически творения

Автор: Славейков, П. Р.

Заглавие: Изворът на белоногата

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 2002

Страници: 458 - 491

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Ново издание на съчиненията на Пенча Славейков

Име на изданието: Златорог

Година: Год. II, 1921

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 174 - 175

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: