Снимки

Име/заглавие: Снимки

Номер на фонда: Архив Боян Пенев

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а.е. 746/83, а.е.1270/88, а.е.2258/94

Част от:

Фонд/фондообразувател: Архив Боян Пенев

Държател: Национален литературен музей

Забележка: