Писма на Боян Пенев до Николай Лилиев, 1921 - 1925

Име/заглавие: Писма до Николай Лилиев

Номер на фонда:

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: ОФ а1070/82

Част от:

Фонд/фондообразувател: Архив Николай Лилиев

Държател: Национален литературен музей

Забележка: