Съдържание

Петър Берон  „в светлината на едно изключение“. Наследството на възрожденеца в литературноисторическата концепция на Васил Пундев