Съдържание

Символизмът в България и Николай Райнов
История на новата българска литература. Том II от Боян Пенев
Балканските образи на света. Гръцко-български литературни сравнения
Оперативният критик. Сб. „Днешната българска лирика“
Неофит Бозели – „бунтовникът преди революционерите“
Петър Берон  „в светлината на едно изключение“. Наследството на възрожденеца в литературноисторическата концепция на Васил Пундев