Съдържание

Докосвания до България : [Рец. за: Иван Динков. Докосвания до България]
По дирята на безследно изчезналите… : [Рец. за: Николай Христозов. По дирята на безследно изчезналите]
Балканските образи на света. Гръцко-български литературни сравнения
Оперативният критик. Сб. „Днешната българска лирика“
Неофит Бозели – „бунтовникът преди революционерите“
Петър Берон  „в светлината на едно изключение“. Наследството на възрожденеца в литературноисторическата концепция на Васил Пундев