Съдържание

Естетика
Периферната теория за афекта и репродуцирането на патогенните афектни преживявания
Психология на възприятието
Критически опит върху метафизиката на Вилхелм Вунт : Науч. или ист. философия