Съдържание

Служебна кореспонденция на Тодор Боров като редактор на сп. „Българска книга“ (1930)
Документи от работата на Тодор Боров като главен редактор и уредник на в. „Нова дунавска заря“ (1929)
Документи от работата на Тодор Боров като редактор на сп. „Нарстуд“ (1924 – 1926) – II
Документи от работата на Тодор Боров като редактор на сп. „Нарстуд“ (1924 – 1926)
Документи от работата на Тодор Боров като уредник на сп. „Пролом“ (1922 – 1923)
Документи от работата на Тодор Боров като редактор – уредник на в. „Развигор“ (1921 – 1937) – VII