Съдържание

Българските преводи на „Тъй рече Заратустра“ (II част)
Изкуството в Съветска Русия : [Статия]
Индивидуализма на Пенчо Славейков
Истина и очевидност
На г-н Д. Делчев
Поезия и мироглед : [Статия]