Съдържание

Пакостната дейност на един критик: Владимир Василев
Пир в Канна
Спомени весели и невесели за български писатели
Хайне: романтизъм и реализъм
Хуморески
Хуморески с грапаво перо