Иван Мешеков

Иван Мешеков

Роден: Златарица, 22. 08. 1891

Починал: София, 07. 01. 1970

Речник

Книги

Греховната и свята песен на Багряна. – София, 1928. – 16 с.

Трудовоспътническа литература : Есета и статии върху съвр. лит. насоки. – София : Коюмджиев, 1933. – 128 с.

Ляво поколение ; От гимназията до окопите : 1907–1917 : Кризис и развитие на съвременната интелигенция под въздействието на средата, училището, литературата и събитията. – София : Иван Коюмджиев, 1934. – 128 с.
2. изд. 2013.

П. К. Яворов поет богоборец : С писмо от д-р Асен Златаров и есе върху критиката. – София, 1934 (2017).

Г. П. Стаматов : От езичник до сатирик : Лит. крит. студия. – София, 1936. – 60 с.

Към реалистична критика : Критически есета и статии. – София, 1936. – 48 с.
2. изд. 2011.

Хр. Ботйов. Поет гений : Лит. крит. студия върху поезията и психологията му. – София, 1936. – 88 с.

Алеко Константинов : Велик реалист и гражданин : Лит.-крит. студия. – София, 1937. – 164 с.
2. изд. 1947.

Николай Лилиев : Романтик символист : Лит. крит. студия. – София, 1937. – 116 с.

Йордан Йовков : Романтик реалист : Лит.-крит. студия. – София : Д. Гологанов, 1947. – 183 с.

Очерци, статии, рецензии / [С послесл. от Борис Делчев]. – София : Бълг. писател, 1965. – 412 с., 1 л. портр.

Из един живот : Мемоари ; Дневници ; Писма. – София : Бълг. писател, 1968. – 332 с.

Есета, статии, студии, рецензии / Състав. [с предг.] Симеон Султанов. – София : Бълг. писател, 1989. – 823 с.

Радославов, Иван, Иван Мешеков. Книга от техни страници : [Лит. критика] / Ред. и състав. Сава Василев, Иван Станков. – В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 1996. – 288 с.

Талантът като Прометеев дар / Състав., ред. Панко Анчев. – София : Захарий Стоянов, 2003. – 354 с.

Статии

На идеолозите от ж. съюз : [Стихотворение]. // Бургаски глас, Год. V, № 80, 30 апр. 1915, с. 3.

„Поезия“ на момента и поезия на развитието : [Статия]. // Ново време, Год. ХIХ, 1919/1920, № 20–21, с. 662–666 ; № 22, с. 694–698.

Дебри : Роман из живота на работниците – от А. Синклер : [Отзив]. // Ново време, Год. ХХI, 1921/1922, № 7, с. 223–224.

„Атлантида“ от Пиер Бенол, прев. К. Константинов. // Златорог, Год. VI, 1925, № 7, с. 329–331.

Беатриче на нашата сцена [За Н. Лилиев]. // Златорог, Год. VIII, 1927, № 1, с. 25–31.

„Вечери в Антимовския хан“ от Йордан Йовков : [Рец.]. // Златорог, Год. IХ, 1928, № 8, с. 390–400.

„Земен път“ от Д. Габе : [Рец.]. // Златорог, Год. IХ, 1928, № 9–10, с. 465–471.

„Крадецът“. Разкази от Вл. Полянов : [Рец.]. // Златорог, Год. IХ, 1928, № 7, с. 47–49.

Безсилието на писателите ни : [Статия]. // Сеяч, Год. III, № 6, 1930, с. 1–2.

„България“. Стихотворения от Сл. Красински. // Дума, Год. I, № 46, 1930, с. 3–4.

Вениамин на нашата поезия : [Статия]. // Пладне, Год. II, № 462, 1930, с. 3–4.

За един критик на Смирненски. // Дума, Год. I, № 36, 1930, с. 5–7.

Изкуството като арбитър : [Статия]. // Сеяч, Год. II, № 10, 1930, с. 4–5.

Към интелигенцията : [Статия]. // Сеяч, Год. III, № 1, 1930, с. 2.

Лица и маски : [Рец.]. // Сеяч, Год. III, № 6, 1930, с. 4.

Народният и фашисткият дух у А. Каралийчев : [Статия]. // Сеяч, Год. III, № 6, 1930, с. 1–3.

Осъдете, но продумайте! : [Статия]. // Сеяч, Год. III, № 4, 1930, с. 1, 4.

Ренегатството в литературата ни. // Новис, Год. I, 1930, № 6–7, с. 209–218.

Трудово-спътническа литература у нас : [Статия]. // Дума, Год. I, № 437, 1930, с. 3–4 ; № 48, с. 4–5 ; № 49, с. 5-6.

Критикът като артист : [Статия]. // Мисъл и воля, Год. II, № 8, 1931, с. 2.

Талант и идейност : [Статия]. // Мисъл и воля, Год. II, № 2, 1931, с. 2.

Литературната рецензия. // Мисъл и воля, Год. II, № 34, 1932, с. 2.

„Наполеон 931“ : Писма : [Рец.]. // Мисъл и воля, Год. II, № 26, 1932, с. 2.

П. Славейков и неговата поезия : [Статия]. // Мисъл и воля, Год. II, № 34, 1932, с. 1–4.

Сгрешили адреса : [Лит. бележка]. // Мисъл и воля, Год. II, № 35, 1932, с. 3.

Талантът като Прометеев дар. // В дар на Асен Златаров : Юбил. сб. – София, 1932, с. 316–320.

„Драгойци“ – драма от Ст. Савов. : [Театр. рец.]. // Щит, Год. I, № 22, 1933, с. 4.

Лириката на Яворов : Статия. // Щит, Год. I, № 6, 1933, с. 3–4.

Революционният поет романтик [Н. Хрелков]. // Щит, Год. I, № 9, 1933, с. 2–3.

Синтетичният и аналитичният моменти в критиката : [Статия]. // Щит, Год. I, № 11, 1933, с. 2–3.

Битописател и творец : [Статия]. // Мисъл и воля, Год. IV, № 28, 1934, с. 3.

Трагедията на едно поколение : Изкупен индивидуализъм : [Статия]. // Щит, Год. I, № 17, 1934, с. 2.

Характеристика на младите : [Статия]. // Щит, Год. I, № 30, 1934, с. 2.

Г. П. Стаматов – изобличител реалист : [Статия]. // Кормило, Год. I, № 27, 1935, с. 3–4.

Творческото безумие на Ботев : [Откъс от студия]. // Кормило, Год. I, № 10, 1935, с. 2.

Нов път на българската литература. // Нова камбана, Год. I, № 191, 1936, с. 4.

П. К. Яворов: поет богоборец. // Македонска земя, Год. I, № 5, 1936, с. 5.

Писател и редактор : [Статия]. // Нова камбана, Год. I, № 170, 1936, с. 4.

Бай Ганю – убиецът на Алеко : Социалната ирония у Алеко. // Час, Год. III (1936/1937), № 37, с. 1.

Книга за Алеко. // Час, Год. III (1936/1937), № 34, с. 3.

Нови студии. // Час, Год. III (1936/1937), № 8, с. 4.

Смехът на бай Ганьо. // Час, Год. III (1936/1937), № 34, с. 3.

Смехът над бай Ганьо : Антиподът на прогресивния народнически идеал : [Статия]. // Час, Год. III (1936/1937), № 33, с. 1.

Бай Ганьо – освободеният роб : [Статия]. // Заря, Год. ХV, № 4698, 1937, с. 3.

Естетизмът отрече Алека : [Статия]. // Заря, Год. ХV, № 4686, 1937, с. 6.

Към интензивно творчество : [Очерк]. // Новогодишен лист на българската литература, 1937, бр. ед. , с. 13.

Майката у Ботйова. [Откъс]. // Вестник на жената, Год. ХVI, № 695, 1937, с. 1.

Отзив за романа „Пробивът“ от Кр. Белев. // Глобус, Год. III, № 18, 17 март 1937, с. 6.

Чувството за природата и прогреса у Алеко. // лист Алеко Константинов (Пазарджик), 1937, бр. ед., с. 10.

Религиозният мотив в творчеството на Йордан Йовков : [Статия]. // Дума на българските писатели, Год. I, 1939, № 6, с. 8.

Четири десетилетия естетическа насока : [Статия]. // Литературен фронт, Год. I, № 10, 1944, с. 3.

Алеко реалист и гражданин. // лист Алеко (София), 1945, бр. ед., с. 9–10.

Антон Страшимиров : [Статия]. // Литературен фронт, Год. II, № 16, 1945, с. 1.

Българската критика за Алеко Константинов. // лист Алеко (София), 1945, бр. ед. , с. 13.

За един докладчик : [Лит. бележка за Б. Делчев]. // Отечествен фронт, Год. II, № 491, 1945, с. 4.

Идеите в поезията : [Статия]. // Литературен фронт, Год. II, № 13, 1945, с. 2.

Манифестът на д-р Кръстев. // лист Славянски събор, 1945, бр. ед., с. 7.

Естетическата критика към реалистите писатели : [Очерк]. // Младежка трибуна, Год. II, № 2, 1946, с. 16.

Литературни срещи. // лист Христо Смирненски, 1946, бр. ед., с. 7.

Фейлетоните и очерките на Ал. Константинов. // Отечествен фронт, Год. III, № 833, 1946, с. 6.

Смехът над бай Ганьо : [Статия]. // Литературен фронт, Год. III, № 36, 1945, с. 2.

„Шестимата“ : Роман от Н. Маринов : [Рец.]. // Изкуство, Год. III, 1947, № 3, с. 272–275.

Поетът на безхлебните („Зимни вечери“ от Хр. Смирненски) : [Рец.]. // Христо Смирненски в литературната критика : Сб. статии / Под ред. на Васил Колевски. – София, 1964, с. 64–80.
Също и в: Смирненски, Христо. Да бъде ден! / Състав. Панко Анчев. 2003.

П. П. Славейков – творчески усет и въображение : [Статия]. // Родна реч, 1966, № 6, с. 39–41.

Поет на подвига : [Статия за Пенчо Славейков]. // Пламък, 1966, № 2, с. 79–88.

Спомени за Георги Бакалов. // Пламък, 1966, № 10, с. 118–120.

Асен Златаров : [Спомен]. // Народна култура, № 11 (582), 16 март 1968, с. 5.

Георги Бакалов : [Статия]. // Народна култура, № 36 (607), 7 септ. 1968, с. 5.

Й. Йовков и Г. П. Стаматов : [Спомен]. // Пламък, 1968, № 16, с. 56–61.

Христо Смирненски : [Спомен]. // Пламък, 1968, № 13, с. 54–55.

Бай Ганьо като обществен тип и литературен образ. // Българската критика за Алеко Константинов. – София : Бълг. писател, 1970, с. 300–301.

Бай Ганьо – образ – тип – символ : [Спомен]. // Българската критика за Алеко Константинов. – София : Бълг. писател, 1970, с. 301–304.

Бай Ганьо – психологически и обществен тип. // Българската критика за Алеко Константинов. – София : Бълг. писател, 1970, с. 305–315.

Естетизмът отрече Алеко. // Българската критика за Алеко Константинов. – София : Бълг. писател, 1970, с. 325–326.

Писателското верую. // Българската критика за Алеко Константинов. – София : Бълг. писател, 1970, с. 321–324.

Смехът над бай Ганьо. // Българската критика за Алеко Константинов. – София : Бълг. писател, 1970, с. 315–321.

Пенчо Славейков и пролетариатът. // Българската критика за Пенчо Славейков : [Сб. статии] / Състав. и ред., [с предг.] Борис Делчев. – София : Бълг. писател, 1973, с. 122–136.

Елин Пелин – ирония, жанр и стил. // Елин Пелин в българската критика : [Сб. статии] / Състав. и ред. Петър Пондев. – София : Бълг. писател, 1977, с. 165–181.

Елин Пелин : Фрагменти от непубликувана критична студия. // Литературна мисъл, 1977, № 7, с. 50–63.

„Задушница“ – откъс от неиздадена книга. // Елин Пелин : Сто години от рождението му : Нови изследвания / Ред. кол. Пеньо Русев и др. – София БАН, 1978, с. 171–178.

Психология и темперамент. // Българската критика за Христо Ботев : [Сборник] / Състав. и ред. Иван Пауновски. – София : Бълг. писател, 1983, с. 221–228.
Също и в: Славянски вестник, 3–4 юни 1996; Ботев, Христо. Моята молитва / Състав. и ред. Ив. Гранитски. – София : Захарий Стоянов, 2003, с. 480–488.

Елин Пелин – скептик-реалист. // Септември, 1990, № 11, с. 108–132.

„Как издържах и не полудях...“ : Едно неизвестно писмо на Иван Мешеков. // Участие : Литература и социален живот : Периодично издание на писателите от Стара Загора, 1993, № 2, с. 41–42.

Бай Ганьо – психологически и обществен тип. // Българската мяра в литературата : Сб. статии : [Бр. 1] – / Идея и обща ред. Енчо Мутафов. – Благоевград : ЮЗУ „Неофит Рилски“, 1998.

Алеко Константинов. // Българска литературна критика: Т. 1 / Състав. Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева. – Слово : Велико Търново, 2000, с. 222–246.

Христо Ботев – поет и гений. // Българска литературна критика: Т. 1 / Състав. Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева. – Слово : Велико Търново, 2000, с. 124–147.

Поет на подвига. // Славейков, Пенчо. Епически песни / Състав. Иван Гранитски. – София : Захарий Стоянов, 2003.

Греховната и свята песен на Багряна : [Предговор]. // Багряна, Елисавета. Избрани творби / Състав., бел. Олга Попова. – София : Скорпио, 2003, с. 9–32. – (Библиотека на ученика).

Бай Ганьо – психологически и обществен тип. // Константинов, Алеко. Бай Ганьо / Състав., бел. Олга Попова. – София : Скорпио, 2004, с. 218–221. – (Библиотека на ученика).

Елин Пелин – скептик реалист : Ирония, жанр и стил. // Везни, 2007, № 2, с. 230–240.
Също и в: Елин Пелин. Ветрената мелница / Състав. Иван Гранитски. – София : Захарий Стоянов, 2004.

Психология и темперамент. // Ботев, Христо. Моята молитва / Състав. Иван Гранитски. – София : Захарий Стоянов, 2008, с. 480–488.

Думи за Елин Пелин. // Елин Пелин. Съчинения : В 5 т.: Т. 1. Ветрената мелница : Разкази. – София : Захарий Стоянов, 2009.

Патриархален поет, не писател интелектуалец. // Йовков, Йордан. Съчинения : В 6 тома: T. 3. Ако можеха да говорят. – София : Захарий Стоянов, 2009, с. 345–354.

Съставител, преводач

Антология 9 септември / Състав. Иван Мешеков. – София : Фондация Бълг. дело, 1945. – 135 с.

Кунин, Константин Илич. Зад три морета : Пътешествията на тверския търговец Афанаси Никитин : Истор. повест / Прев. от рус. Ганка Мешекова, Иван Мешеков. – София : Нар. младеж, 1949. – 176 с.

Носов, Николай. Дневникът на Коля Синицин / Прев. от рус. Ганка Мешекова, Иван Мешеков. – София : Нар. младеж, 1953. – 96 с. : с ил.

Мазурук, И. За нашата авиация : [Очерци]. – София : Нар. младеж, 1954. – 128 с.