Главна книга на Историко-филологическия факултет. Боян Пенев, факултетен № 544

Фонд 1 , опис 7, а.е. 2

Главна книга на Историко-филологическия факултет

Боян Пенев  факултетен № 544

           

Приет през уч. 1903/04 г.за редовен студент по литература. Обучавал се е седем семестъра в периода от 1903/04 до зимния семестър на уч. 1906/07 г. Последният, осми семестър, на уч. 1906/07 г. е учил в Загреб[1]  


ИЗПИТИ[2]

I полугодие на уч. 1903/04 г.

Наука за езика Мн. Добър 5[3] - проф. А. Теодоров – Балан

Българска литература от Първото царство Мн. Добър 5 – проф. А. Теодоров – Балан

Стара руска литература Мн. Добър 5 – проф. А. Теодоров – Балан

Увод в историята на българския език Мн. Добър 5 – проф. Беньо Цонев

 

II полугодие на уч. 1903/04 г.

Българска литература XII – XVIII в. Мн. Добър 5 – проф. А. Теодоров – Балан

Сърбо-хърватска литература Мн. Добър 5 – проф. А. Теодоров – Балан

Руска литература до {Петър Велики}Добър 4 - проф. А. Теодоров – Балан

Естетика ч. IДобър 4 – лектор д-р Кръстю Кръстев

 

 

I полугодие на уч. 1904/05 г.

Естетика II ч. Мн. Добър 5 – лектор д-р Кръстю Кръстев

Гьоте I ч. Мн. Добър 5 – лектор д-р Кръстю Кръстев

Българска литература на Възраждането Мн. Добър 5 - проф. А. Теодоров – Балан

Нова руска литература Мн. Добър 5 - проф. А. Теодоров – Балан

 

II полугодие на уч. 1904/05 г.

Гьоте IIМн. Добър 5 – лектор д-р Кръстю Кръстев

Българска литература през националните борби Мн. Добър 5 - проф. А. Теодоров – Балан

Почетък[4] на писмеността у славянските народи Мн. Добър 5 - проф. А. Теодоров – Балан

Новобългарска фонетика Мн. Добър 5 – проф. Беньо Цонев

 

Втори университетски изпит – юни 1908 г.

Сравнителна граматика на славянските езици Мн. Добър 5 – проф. Любомир Милетич

Славянска етнография Мн. Добър 5 – проф. Любомир Милетич

Историческа граматика на българския език Мн. Добър 5 – проф. Любомир Милетич

Новобългарска литература[5] - Освободен по решение на Факултетния съвет от 6.06.1908 г

Всеобща литература – Освободен по &16 от Правилника за изпитите

Естетика - Освободен по решение на Факултетния съвет от 6.11.1906 г.

 [1]След затварянето на Университета през януари 1907 г. поради освиркването на княз Фердинанд от студентите при откриване на Народния театър голяма част от студентите отиват да продължат обучението си в чуждестранни университети. След отваряне на Университета през зимата на 1908 г. те се връщат отново в София. Такъв е случаят и с Боян Пенев

[2]През уч. 1903/04 г. Б. Пенев постъпва във Висшето училище, което от 1904 г. прераства в Университет. Във Висшето училище изпитите са провеждани след края на всяко учебно полугодие, а след това в Университета изпитите са разделени на първи и втори университетски изпит, които се държат в края на втората и четвъртата година от следването. Именно поради тази причина Б. Пенев има издържани изпити за първите четири полугодия, а в края на следването си, според новите изисквания, е държал втори университетски изпит.

[3]Оценките са по петобалната система

[4]Начало

[5]Изпитите по Новобългарска литература, Всеобща литература и Естетика са вписани в главната книга от декана – проф. Васил Златарски. Вероятно по тези предмети Б. Пенев е положил изпити, докато е учил в Загреб, тъй като според Общия Университетския правилник от 1904 г. изпити, положени в чуждестранен университет, могат да бъдат признати, ако отговарят на критериите, заложени в учебния план на Университета в София 

Главна книга на Историко-филологическия факултет. Боян Пенев, факултетен № 544

  • Gallery
  • Gallery
Общо : 2 снимки