Документи във връзка с осиновяването на Радка Зашева. 11 юни 1930 г.

Име/заглавие: Документи във връзка с осиновяването на Радка Зашева. 11 юни 1930 г.

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а956/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: