Лично тефтерче, 1952 - 1962 г.

Име/заглавие: Лично тефтерче, 1952 - 1962 г.

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а956/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Устав на посмъртната каса при Съюза на периодичния печат

Име/заглавие: Устав на посмъртната каса при Съюза на периодичния печат

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а956/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Некролог на Стефан Митов, 1963 г.

Име/заглавие: Некролог на Стефан Митов, 1963 г.

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а956/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Некролог на Димитър Б. Митов. 30 юни 1962 г.

Име/заглавие: Некролог на Димитър Б. Митов. 30 юни 1962 г.

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а956/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Заявление за прием на Борис Митов. 5 януари 1950 г.

Име/заглавие: Заявление за прием на Борис Митов. 5 януари 1950 г.

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а956/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Заявление до Литературния фонд на СБП. 25 септември 1959 г.

Име/заглавие: Заявление до Литературния фонд на СБП. 25 септември 1959 г.

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а956/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: