За проекта

Проектът „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“ представя в персонални профили 20 от най-значимите български литературни критици и историци на XX век: Александър Балабанов, Петко Росен, Боян Пенев, Спиридон Казанджиев, Иван Мешеков, Цветан Минков, Константин Гълъбов, Васил Пундев, Малчо Николов, Георги Цанев, Д. Б. Митов, Тодор Боров, Георги Константинов, Ефрем Каранфилов, Стоян Каролев, Минко Николов, Тончо Жечев, Боян Ничев, Кръстьо Куюмджиев, Здравко Петров. Профилът на всеки един от 20-те критици включва корпус от дигитализирани авторски текстове и архивни документи, както и изследвания върху живота и делото му.

Сайтът „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“ ще бъде от отворен тип, за да позволи непрестанното добавяне на материали, като по този начин се превърне в начало на цялостна дигитална история на българската литературна критика.

Проектът предвижда още:

  • изложба в постери, комплектувана от наличното дигитално съдържание на профилите и визуализираща живота и творческото наследство на критиците;
  • два работни семинара под наслов „Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика“ – 1 и 2 част;
  • Национален конкурс за младежки критически текст, в който ще могат да участват ученици от гимназиален етап. Предвижда се този конкурс да се превърне в ежегодна инициатива на Института за литература;
  • три лектории пред ученици и учители от средните училища под наслов „Млади литературни критици“. Лекториите ще запознаят младите изследователи с делото на 20-те критици и ще насърчат, както и конкурсът, създаването на собствени литературноисторически и литературнокритически текстове;
  • електронни сборници с текстовете на участниците в конкурса
  • специализиран докторантски лекционен курс на тема „Българска литературна критика“ към ЦО на БАН, който ще продължи да функционира като постоянен специализиран курс в графика на Центъра за обучение.