Трета лектория по проект "Дигитална библиотека "Българска литературна критика" на тема "Архивното наследство на българските литературни критици"

На 19.01.2023 г. в конферентната зала на Национална Априловска гимназия се проведе третата лектория по проект "Дигитална библиотека "Българска литературна критика" с ученици от 11. клас, "Хуманитарен профил". Лекторията на тема "Архивното наследство на българските литературни критици" имаше обзорен характер и показа части от богатия архивен материал, дигитализиран по проекта със съдействието на различни архивохранилища - Национален литературен музей, ДА "Архиви", Университетски архив на СУ, Университетски архив на НБУ, Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий", Научен архив на БАН, Музей на занаятите - Троян, както и находящи се в лични архиви. Презентацията, организирана в персонални профили, допълни и разшири информацията, експонирана чрез постерите на изложбата, която бе паралелно разположена във фоайето на новата сграда на училището.