Първа лектория "Българската литературна критика - позиции"

Автор на плаката Георги Георгиев