Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика - втора част