Представяне на изложбата по проект "Дигитална библиотека "Българска литературна критика" във Великотърновския университет

Откриване на изложбата по проект „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

 

На 24.11.2022 във фоайето на зала „Европа“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ със съдействието на катедра Българска литература“, Филологически факултет на ВТУ и Информационно-библиотечния и издателски комплекс в университета бе открита изложбата по проект „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ и разработван в Института за литература – БАНПроектът беше представен от доц. д-р Александра Антонова, ръководител на проекта.
Слово 
на откриването прознесе проф. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева.