Представяне на изложбата по проект "Дигитална библиотека "Българска литературна критика" в РБ "Петко Р. Славейков" - Велико Търново

На 17.11.2022, в рамките на честването на 100-годишнината от учредяването на Великотърновската библиотека за народна, бе представена изложбата по проект „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.  Изложбата бе съпътстваща проява на XXI Национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации“ на тема „Интерпретиране на историческата тема в литературата през 21 век“, организирана от Регионална библиотека „П. Р. Славейков“, с която бе отбелязана вековната годишнина. Форумът засрещна традиционни и дигитални формати в четенето и комуникирането на вечната книга.