Представяне на изложбата по проект "Дигитална библиотека "Българска литературна критика" в Дом-паметник "Йордан Йовков", Добрич

На 7.09.2022 в Дом-паметник "Йордан Йовков" в Добрич в присъствието на журналисти и ценители бе открита изложбата по проект "Дигитална библиотека "Българска литературна критика". Ръководителят на проекта доц. д-р Александра Антонова разказа за концепцията и подхода в структурирането на постерите, които следват портретния принцип в изграждането на профилите на 20-те критици от работната програма, запозна и с богатия дигитален корпус от публикации и архиви, достъпен на сайта на проекта.