Представяне на проект

Представяне на проект "Дигитална библиотека "Българска литературна критика" в Университет Виена

На 20.06.2022, в рамките на Кръглата маса под наслов „Теодор Траянов всред българския символизъм“, проведена в Институт за славистика, Университет Виена, доц. Александра Антонова и доц. Елка Трайкова представиха научните резултати от работата по проекта. Те реализираха и участия по проекта с научни доклади.
Александра Антонова разгледа изследванията на Васил Пундев върху поезията на Теодор Траянов в доклад на тема „
Жрец без храм, пътник пред много пътища, пилигрим без религия“ (Васил Пундев и Теодор Траянов)", а доц. Елка Трайкова направи обзор и характеристика на критическата рецепция на Теодор Траянов, оформила специфичния културен феномен на мита Траянов в литературната ни история. Нейният доклад бе на тема: Началото на мита за Теодор Траянов“:
 
https://kalender.univie.ac.at/einzelansicht/?no_cache=1&tx_univieevents_pi1%5Bid%5D=29424&tx_univieevents_pi1%5Bday%5D=20&tx_univieevents_pi1%5Bmonth%5D=06&tx_univieevents_pi1%5Byear%5D=2022
  • Gallery
  • Gallery
  • Gallery
Общо : 3 снимки

Последно добавени

Писатели и книги, т. 3

Писатели и книги, т. 3

Писатели и книги, т. 2

Писатели и книги, т. 2

Александър Балабанов и Никола Михов, Панчарево, 1943

Александър Балабанов и Никола Михов, Панчарево, 1943

Моето поколение в литературата. Книга втора

Моето поколение в литературата. Книга втора