Българската литературна критика - позиции. Първа лектория

Българската литературна критика - позиции. Първа лектория

Първа лектория по проекта „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“ На 11 октомври 2020 г. от 13.30 до 15.15 ч. ще се проведе в електронна среда първата лектория по проекта „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, с ученици от гимназиален етап на 91 Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ – София. Лекторията ще бъде под наслов „Българската литературна критика – позиции“ и ще представи в акценти идеи на водещи литературни критици, сред които проф. Константин Гълъбов, проф. Александър Балабанов, проф. Спиридон Казанджиев, Петко Росен, Цветан Минков, проф. Димитър Б. Митов, Минко Николов, проф. Тончо Жечев, проф. Кръстьо Куюмджиев, проф. Ефрем Каранфилов, проф. Георги Цанев, проф. Здравко Петров и др. Опорни теми на лекторията ще бъдат възгледите на критиците върху естетически явления като движението за родно изкуство, пряко обвързано с авангарда, върху културни феномени като проблематизираната ролята на жените в изкуството и обществото. Акцент в структурата на лекторията е дискусионно представената специфична авторефлексивна настройка на критическото мислене, както и социалното контекстуализиране и историзирането на литературния процес и неговата рецепция. Лекторията се посвещава и на 60-годишнината от създаването на 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ – София.

http://ilit.bas.bg/bg/events/1049-parva-lektoriya-po-proekta-digitalna-biblioteka-balgarska-literaturna-kritika.html

Последно добавени

Писатели и книги, т. 3

Писатели и книги, т. 3

Писатели и книги, т. 2

Писатели и книги, т. 2

Александър Балабанов и Никола Михов, Панчарево, 1943

Александър Балабанов и Никола Михов, Панчарево, 1943

Моето поколение в литературата. Книга втора

Моето поколение в литературата. Книга втора