Представяне на изложбата по проект

Представяне на изложбата по проект "Дигитална библиотека "Българска литературна критика" във Великотърновския университет

Откриване на изложбата по проект „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

 

На 24.11.2022 във фоайето на зала „Европа“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ със съдействието на катедра Българска литература“, Филологически факултет на ВТУ и Информационно-библиотечния и издателски комплекс в университета бе открита изложбата по проект „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ и разработван в Института за литература – БАНПроектът беше представен от доц. д-р Александра Антонова, ръководител на проекта.
Слово 
на откриването прознесе проф. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева.
  • Gallery
  • Gallery
  • Gallery
  • Gallery
  • Gallery
  • Gallery
  • Gallery
  • Gallery
Общо : 8 снимки

Последно добавени

Балканските образи на света. Гръцко-български литературни сравнения

Балканските образи на света. Гръцко-български литературни сравнения

Оперативният критик. Сб. „Днешната българска лирика“

Оперативният критик. Сб. „Днешната българска лирика“

Неофит Бозели – „бунтовникът преди революционерите“

Неофит Бозели – „бунтовникът преди революционерите“

Петър Берон  „в светлината на едно изключение“. Наследството на възрожденеца в литературноисторическата концепция на Васил Пундев

Петър Берон „в светлината на едно изключение“. Наследството на възрожденеца в литературноисторическата концепция на Васил Пундев