Представяне на изложбата по проект

Представяне на изложбата по проект "Дигитална библиотека "Българска литературна критика" в РБ "Петко Р. Славейков" - Велико Търново

На 17.11.2022, в рамките на честването на 100-годишнината от учредяването на Великотърновската библиотека за народна, бе представена изложбата по проект „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.  Изложбата бе съпътстваща проява на XXI Национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации“ на тема „Интерпретиране на историческата тема в литературата през 21 век“, организирана от Регионална библиотека „П. Р. Славейков“, с която бе отбелязана вековната годишнина. Форумът засрещна традиционни и дигитални формати в четенето и комуникирането на вечната книга. 

Последно добавени

Моето поколение в литературата. Книга втора

Моето поколение в литературата. Книга втора

Боян Пенев като литературен историк и критик

Боян Пенев като литературен историк и критик

Неприятна статия

Неприятна статия

Символизмът в България и Николай Райнов

Символизмът в България и Николай Райнов