Свобода на изкуството : Вместо предговор

Име на изданието: Ново общество

Година: Год. I, 1906

Номер: 4

Град на издаване: София

Страници от-до: 311 - 315

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Подписана с псевдонима Боян Вербев

Свобода на изкуството : Вместо предговор

Име на изданието: Ново общество

Година: Год. I, 1906

Номер: 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 414 - 421

Държател: Унститут за литература - БАН

Забележка:

Свобода на изкуството : Вместо предговор

Име на изданието: Ново общество

Година: Год. I, 1906

Номер: 6

Град на издаване: София

Страници от-до: 507 - 513

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Подписана с псевдонима Боян Вербев

Българските преводи на

Име на изданието: Златорог

Година: Год. I, 1920

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 167 - 188

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Българските преводи на „Тъй рече Заратустра“ (II част)

Име на изданието: Златорог

Година: Год. I, 1920

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 243 - 272

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Изкуството в Съветска Русия : [Статия]

Име на изданието: Златорог

Година: Год. II, 1921

Номер: 7

Град на издаване: София

Страници от-до: 355 - 359

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: