[За д-р Кръстев]

Автор: Сборник

Заглавие: Иван Д. Шишманов, д-р К. Кръстев, Боян Пенев в спомените на съвременниците си

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1983

Страници: 330 - 332

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Спомен на Спиридон Казанджиев за д-р Кръстев. Сборникът е под ред. на Георги Димов и др.

Срещи и разговори с хора на литературата и изкуството

Име на изданието: Летописи

Година: 1993

Номер: 7 - 8

Град на издаване: София

Страници от-до: 10 - 35

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Из „Срещи и разговори с Йордан Йовков“

Автор: Сборник

Заглавие: Български писатели за литературата и литературния труд. Т. 1

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1964

Страници: 470 - 482

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Под ред. на Борис Делчев и др.

Разговори с Йордан Йовков

Име на изданието: Септември

Година: Год. V, 1952

Номер: 10

Град на издаване: София

Страници от-до: 138 - 142

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: